Το OnlineDelivery.gr είναι ένα portal σχετικά με τα καταστήματα delivery σε όλη την Αττική Είσοδος μέλους  |  Εγγραφή μέλους  |  Νέα Καταχώρηση
OnlineDelivery.gr
 
 
   
Τι ψάχνετε;
 
  π.χ. fast food Καλλιθέα, κρέπα Αθήνα κέντρο, κοτόπουλο, σουβλατζίδικα Γαλάτσι  
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Γενικά
Το OnlineDelivery.gr είναι δικτυακή πύλη, της οποίας βασική λειτουργία για:
α) τους επισκέπτες/χρήστες αυτής, είναι η αναζήτηση, εύρεση και παρουσίαση επιχειρήσεων, οι οποίες παραδίδουν φαγητό σε κατοικίες ή χώρους εργασίας.
β) τις επιχειρήσεις, οι οποίες παραδίδουν φαγητό σε κατοικίες ή χώρους εργασίας, είναι η προβολή, παρουσίαση και προώθηση των δραστηριοτήτων τους.

Καταχώρηση Στοιχείων – Εγγραφή
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης επιθυμεί να καταχωρήσει στοιχεία ή/και εγγραφεί σε υπηρεσίες που παρέχει το OnlineDelivery.gr συμφωνεί να:
α) παρέχει/καταχωρεί αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη δεδομένα στα πεδία, όπου του ζητούνται στοιχεία από το OnlineDelivery.gr στις σχετικές αιτήσεις για καταχώρηση ή πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο και
β) διατηρεί και ενημερώνει τα στοιχεία καταχώρησης/εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Λογαριασμός μέλους
Το OnlineDelivery.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες, έπειτα από την αποδοχή των όρων χρήσης της δικτυακής πύλης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων.

Όταν το μέλος ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το OnlineDelivery.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης (password) το οποίο θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), που έχει καταχωρήσει.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό το λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το OnlineDelivery.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας. Το OnlineDelivery.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται ότι το OnlineDelivery.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του σε περίπτωση παραβίασης όρων ορθής χρήσης.

Το OnlineDelivery.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Το OnlineDelivery.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέπει σε συνεργαζόμενες εταιρείες να επικοινωνούν με τα μέλη του μέσω των email διευθύνσεων τους.

Ευθύνη Περιεχομένου
Το OnlineDelivery.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του τεχνολογική υποδομή και μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει και καθιστά διαθέσιμο μέσω του OnlineDelivery.gr και το περειεχόμενο αυτό παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο πηγάζει.

Το OnlineDelivery.gr δεν είναι δυνατό να ελέγχει προκαταρκτικά ή μεταγενέστερα το σύνολο του περιεχομένου που δημοσιεύεται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες της δικτυακής πύλης εξ αιτίας του σχετικού όγκου. Συνεπώς δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ορθότητα, την ακεραιότητα και τη νομιμότητα αυτού. Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που εμφανίζεται το OnlineDelivery.gr.

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται ότι σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το OnlineDelivery.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται και καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του OnlineDelivery.gr.

Σε περίπτωση πoυ το OnlineDelivery.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι και την υποχρέωση) να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Ο χρήστης/μέλος του OnlineDelivery.gr αποδέχεται ότι διατηρεί την ευθύνη να αποζημιώσει το OnlineDelivery.gr για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών που παρέχει του OnlineDelivery.gr.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα
Το περιεχόμενο του OnlineDelivery.gr, εκτός των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού της δικτυακής πύλης, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του OnlineDelivery.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του δικαίου.

Συνεπώς, το περιεχόμενο δε δύναται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης και αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Περιορισμός – Αποκλεισμός Ευθύνης
Το OnlineDelivery.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Το OnlineDelivery.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα περιεχομένου και υπηρεσιών.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο OnlineDelivery.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές. Το OnlineDelivery.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την ακρίβεια, ορθότητα, αρτιότητα, επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία σφαλμάτων.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος του OnlineDelivery.gr, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της δικτυακής πύλης αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη.

Σύνδεσμοι (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites)
Το OnlineDelivery.gr δεν ελέγχει τους όρους χρήσης, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των δεδομένων και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προσφερόμενων προϊόντων άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners.

Συνεπώς, το OnlineDelivery.gr δεν έχει καμία σχετική ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την επίσκεψη ή χρήση και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμφωνεί ή αποδέχεται υπηρεσίες ή περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του OnlineDelivery.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ισχύον δίκαιο.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 
Σχετικά με εμάς - Προβολή καταστήματος - Επικοινωνία - Όροι Χρήσης - Θέσεις εργασίας - Facebook

Το OnlineDelivery.gr είναι ένα portal που συγκεντρώνει τα πάντα γύρω από τα καταστήματα delivery στην Αττική

© 2010-2014 Powered by eShopKey. All rights reserved.